Změna hesla

Heslo musí obsahovat:
1 velké písmeno
1 číslo

[set_new_password]