Byla provedena nová platba s detaily níže:

Klient: %klient%
ID Platby: %idplatby%
ČástKa: %castka%