SMLUVNÍ PODMÍNKY

Úvodní stránka »  SMLUVNÍ PODMÍNKY

Úvodní informace: Prosíme, pečlivě si prostudujte následující podmínky (dále též jen „Podmínky“) užívání karet Gourmet Plus (dále též jen „Karty“ nebo „Karta“). Potvrzením Podmínek současně potvrzujete, že jste je četli, porozuměli jejich obsahu, nemáte k nim výhrad a vyslovujete s nimi souhlas; současně se Podmínky stávají smluvním ujednáním mezi Vámi a společností Gourmet Plus Group, s.r.o., IČ: 285 14 360, se sídlem: Praha, Praha 6 – Suchdol, Sedlec, Kamýcká 246/4c, PSČ 160 00 (dále jen „GPG“ nebo „společnost GPG“). Zasláním registračního formuláře, úhradou platby za Kartu, převzetím Karty anebo držením Karty vyslovujete s Podmínkami souhlas. Smluvní vztah o užívaní Karet na základě Podmínek trvá po dobu platnosti Karty.

Karta Gourmet Plus: Karta je krémové barvy a obsahuje jméno oprávněného držitele Karty (dále též jen „Klient“), identifikační číslo a datum platnosti. Údaje jsou uvedeny na přední straně Karty. Karta je majetkem GPG a Klientovi je pouze propůjčována za poplatek dle ceníku (dále jen „Poplatek“). Uhrazení Poplatku je podmínkou oprávněného držení Karty.

Výhody: Oprávněná držba Karty dává Klientovi, v závislosti na aktuálním stavu v dané provozovně (viz část „Omezení“), možnost čerpání výhod, nabízených partnerskými restauracemi, bary a kavárnami (dále jen „Partnerské provozovny“ nebo „Partnerská provozovna“), spočívající v některé z následujících možností slev:

  • (i) 30 % na jídlo i veškeré nápoje (vztahuje se na alkoholické i nealkoholické nápoje);
  • (ii) 2 za cenu 1 při úhradě vyšší částky (Klienti zaplatí pouze dražší ze dvou menu, pokrmů nebo nápojů, jež při návštěvě konkrétní Partnerské provozovny zkonzumují);
  • (iii) 50 % na jídlo

(dále též jen „Výhody“). Podmínkou pro čerpání Výhod je předložení platné Karty odpovědné osobě v konkrétní Partnerské provozovně. Odpovědná osoba Partnerské provozovny má právo na ověření totožnosti Klienta. Výhody může čerpat Klient a současně s ním maximálně 11 osob (max. 1 Karta na 1 skupinu/obsazený stůl) při jedné návštěvě Partnerské provozovny. Výhody je možno čerpat po celou dobu platnosti Karty, a to i opakovaně v každé z Partnerských provozoven.

Partnerské provozovny: Partnerské provozovny jsou smluvně zavázány společnosti GPG k poskytování Výhod všem Klientům. Aktuální seznam Partnerských provozoven je umístěn na internetových stránkách GPG www.gourmetplus­.eu (dále též jen „Stránky GPG“), a je pravidelně aktualizován. Každá partnerská provozovna má také k dispozici provozní řád k nahlédnutí, kde je písemně garantována sleva na www.gourmetplus­.eu

Platnost Karty: Karta je platná po dobu 12-ti měsíců ode dne zaplacení Poplatku, přičemž doba platnosti je na Kartě vyznačena. Karta vystavená na jméno osoby je nepřenosná. Klient je povinen bezodkladně oznámit společnosti GPG jakékoli podezření na neoprávněné použití Karty, osobního čísla Klienta (čísla Karty), odcizení Karty anebo její ztrátu.

Úhrada Poplatku a dodání Karty: Úhradu Poplatku je možno provést přímo na Stránkách GPG, v sekci Získejte kartu Gourmet Plus, a to prostřednictvím kreditních karet: Visa, Visa Electron, EC/MC, EC/MC Maestro a Diners Club. Další možností je platba prostřednictvím bankovního převodu nebo platba v hotovosti (při dodání Karty kurýrní službou). Karta je Klientovi odeslána na jím uvedenou adresu do 10-ti dnů od okamžiku uhrazení Poplatku.

Bezpečnost platby: GPG má plnou autorizaci na platbu přes internet a prostřednictvím telefonu. V případě problémů s registrací je Klient povinen bezodkladně kontaktovat GPG. Reklamace je možná do 3 týdnů ode dne uhrazení Poplatku. Pro zajištění bezpečné platby po internetu je zákazník přesměrován na platební portál zajišťující bezpečnost prostřednictvím technologie 3-D Secure, který poskytuje ČSOB a.s. a který je provozován Global Payments Europe a.s. Systém pro bezpečné platby po internetu 3-D Secure obecně umožňuje přijímání všech platebních karet asociací VISA a MasterCard, které vydavatelská banka povolí pro bezpečnou platbu po internetu touto technologií. Mohou to být karty VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, MasterCard Unembossed a Diners Club. Zda je možné Vaši platební kartu použít pro platbu po internetu technologií 3-D Secure, zjistíte u banky, která kartu vydala. Nabízí se taky možnost platby přes PaySec.